Mynämäen kunta

Elinkeino-ohjelma

Mynämäen kunnan elinkeino-ohjelman keskeisenä tehtävänä on täsmentää kuntastrategian elinkeinopoliittisia linjauksia ja toimia apuna kunnan päätöksenteossa sekä markkinoida osaltaan kuntaa yrittäjille, asukkaille ja sidosryhmille.

Elinkeino-ohjelma on osa Mynämäen kunnan kuntastrategiaa. Kuntastrategiassa Mynämäki märitellään elinvoimaiseksi ja kilpailukykyiseksi aluekeskukseksi Turun seudulla. Elinkeinotoiminnan näkökulmasta tavoitteeksi on asetettu hallittu väestönkasvu ja työpaikkaomavaraisuuden nostaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi kriittisinä menestystekijöinä nähdään kehittämistä tukeva maapolitiikka ja kaavoitus, monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yritystoimintaan sekä hyvä imago.

Tutustu koko ohjelmaan.