Mynämäen kunta

Mynämäen kunta
Keskuskatu 21

FIN-23100 Mynämäki
Tel. +358 (2) 437 6600
Fax. +358 (2) 430 4040
Email kunta@mynamaki.fi

Puhelinvaihde avoinna klo 8 - 15.
Muina aikoina vastaavat suorat numerot.

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00


Hallintopalvelut

Hallinto-osasto vastaa kunnan hallinnollisista tukipalveluista.

Hallinto-osastolla valmistellaan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen käsittelyyn menevät asiat ja huolehditaan päätösten täytäntöönpanosta.

Kirjaamo ja tietopalvelu huolehtii saapuvien asiakirjojen kirjaamisesta sekä kunnan arkistotoimesta. Hallinto-osastolta saa informaatiota asioiden käsittelyvaiheista ja jo päätetyistä asioista. Arkistosta saa / tai voi pyytää nähtäväksi asiakirjoja tai tilata niistä jäljennöksiä. Mahdollisista kopioista peritään kunnanhallituksen päättämä maksu.

Tietohallinnon tehtävänä on antaa eri hallinnonaloille niiden tarvitsemat tietohallinnon palvelut ja asiantuntemus, jotta ne voivat parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää eri sovelluksia, kukin omalla toimialallaan.

Lisäksi hallinto-osasto vastaa neuvonnasta ja kopiointipalveluista sekä muista yleisistä hallintotehtävistä.

Mynämäen kunnan vaihdepalvelut hoidetaan Maskussa sijaitsevasta Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kuntien sekä perusturvakuntayhtymä Akselin yhteisestä puhelinvaihteesta.

Kunnanjohtaja Seija österberg 044 783 7300
Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen 044 078 4670
Tietohallintopäällikkö Markus Hynnä 044 783 7263
Toimistosihteeri/arkisto/
kunnanjohtajan sihteeri
Marjo-Riitta Hakula 044 435 6608
Toimistosihteeri Satu Helisvuori 044 435 6609