Mynämäen kunta

Hyväksytyt kaavat 2016

Puison ranta-asemakaavan muutos (kv 13.6.2016 § 28)

Kaavaselostus

Kaavakartta

 

Katteluksen asemakaava ja asemakaavan muutos (kv 21.3.2016 § 4)

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Luontoselvitys
Liite 3 Poistuva kaava
Liite 4 Vastine luonnosvaiheen lausuntoon
Liite 5 Seurantalomake

 

Roukkulin teollisuusalueen asemakaavan muutos (kh 25.1.2016 § 17)

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liite 1 Seurantalomake
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3 Kaavakartta ja määräykset