Mynämäen kunnan talous vuonna 2016

 

Veroprosentit    
Kunnan tulovero 21,00 %
Kiinteistöverot:    
 • vakituinen asuminen
0,50 %
 • muu kuin vakituinen asuminen
1,00 %
 • yleinen, rakennus
0,90 %
 • yleinen, maapohja
0,90 %
     
Vieras pääoma (lainat) (v. 2016) 16,8 milj. euroa
 • lainat/asukas
2.146 euroa
Taseessa oleva ylijäämä (v. 2016) 1,0 milj. euroa
 •  ylijäämä/asukas
132 euroa 
     
TULOT JA MENOT     
Toimintatuotot yhteensä  5,1 milj. euroa 
 • vesi- ja jätevesimaksut 
1,0 milj. euroa 
 • päivähoitomaksut 
0,6 milj. euroa 
 • vuokratuotot 1)
1,3 milj. euroa 
 • muut tuotot 1), maksut ja taksat 
2,2 milj. euroa 
1) Mynämäen kunta myy ateriapalveluja ja vuokraa toimitiloja
Perusturvakuntayhtymä Akselille.
     
Verotulot yhteensä 26,4 milj. euroa
 • kunnan tulovero
24,1 milj. euroa 
 • kiinteistöverot
1,6 milj. euroa
 • yhteisövero
0,7 milj. euroa
     
Valtionosuudet yhteensä 16,6 milj. euroa
 • peruspalvelujen valtionosuus
12,7 milj. euroa
 • opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus  2)
-0,4 milj. euroa
 • verotulojen tasaus
4,3 milj. euroa
2) tämä on pääasiassa lukio-opetuksen perusteella määräytyvä valtionosuus,
valtionosuus on miinusmerkkinen
     
Toimintakulut yhteensä 50,2 milj. euroa 
 • henkilöstökulut
13,6 milj. euroa
 • terveys- ja sosiaalipalvelut 3)
26,0 milj. euroa
 • päivähoito
4,0 milj. euroa
 • perusopetus ja lukio-opetus
8,5 milj. euroa
 • kiinteistöjen ylläpito
4,8 milj. euroa
 • vesi- ja jätevesihuolto
0,6 milj. euroa
 • muu tekninen toimi (mm. aluepelastus 4))
1,7 milj. euroa
3) Mynämäen kunta ostaa terveyspalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselilta ja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja sosiaalipalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselilta.
4) Mynämäen kunta ostaa palo- ja pelastuspalvelut Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta.
     
Investoinnit yhteensä 1,4 milj. euroa
talonrakennus 0,4 milj. euroa
liikenneväylät ja muut yleiset alueet 0,4 milj. euroa
vesihuoltolaitos 0,4 milj. euroa
muut 0,2 milj. euroa
     
Lisätietoja saa hallintojohtaja Marja Kärkkäiseltä, puh. 0440 784 670