Terveydensuojeluviranomaisena toimii Mynämäellä Uudenkaupungin kaupungin ympäristöterveydenhuollon lautakunta.

Terveysvalvonnan tehtävänä on edistää alueen terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Terveysvalvonta hoitaa mm. terveydensuojeluun, elintarvikevalvontaan ja tupakkavalvontaan kuuluvia viranomais- ja valvontatehtäviä. Terveysvalvonnan nettisivuille

Ympäristöterveydenhuollon johtaja vastaa terveydensuojeluviranomaisen tehtävistä. Terveysvalvonnan puolella toimii myös terveystarkastaja.