Omakotitalon liittymismaksu

Omakotitalon liittymismaksu on asemakaava-alueilla maksuluokka 1 ja haja-asutusalueella maksuluokka 2

  Vesiliittymismaksu € Viemäriliittymismaksu € Hulevesiliittymismaksu € Yhteensä €
Maksuluokka 1 3.100,00 4.340,00 1.550,00 8.990,00
Maksuluokka 2 3.620,80 5.431,20 - 9.052,00

Liittymismaksu on maksettava yhdessä erässä.

Kunnanvaltuusto 17.12.2012 § 73: Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu voidaan maksaa tasasuuruisina erinä viidelle vuodelle jaksotettuna siten, että ensimmäinen erä on maksettava liityttäessä ja, että jaksotetulta osuudelta peritään 3 %:n vuotuista korkoa.