Lasten päivähoito ja esiopetus

Mynämäen päivähoito tarjoaa 0-6-vuotiaille lapsille hoitoa, varhaiskasvatusta ja opetusta sekä kuusivuotiaille perusopetuslain mukaista esiopetusta. Keskeisenä periaatteena on lapsen arvostaminen ja hyvän, turvallisen lapsuuden luominen yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminnassa korostamme leikin, liikunnan ja luonnon merkitystä ja arvostamista.

Mynämäen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

 

Päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.
Esiopetusta annetaan Pikkulaurin, Pyhän ja Karjalan päiväkodeissa, Ihalaisten koulussa, sekä erillisessä esiopetusyksikössä Tavastilan koululla.

Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2016 alkaen. Uuden lain mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on oikeus lapsella, jonka vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti. Lisäksi lapsella on tarpeen mukaan oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen.

Mynämäessä toimii vanhempainyhdistys päivähoidossa ja esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille.

Vanhempainyhdistyksen sivuille.

MLL:n V-S piiri järjestää tilapäistä ja lyhytaikaista lastenhoitoapua. MLL:n sivulle.