Mynämäen kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä. 
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan (38 päivää).

Viranhaltijapäätökset jaotellaan hankinta-, henkilöstö-, maksu- ja yleispäätöksiin.

Päätökset löytyvät alla olevasta linkistä.

Nähtävillä olevat viranhaltijapäätökset  

 

HUOM! Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.