Tälle sivulle on koottu ympäristölupapäätökset.

Vuosi 2016

Maatalousyhtymä Lindroos Allan ja Suni Mervi, ympäristölupa, 20 § / 2016, 7.11.2016

Maatalousyhtymä Pohjola, ympäristölupa, 18§/2016 27.6.2016

van Strien Matti, päätös ympäristölupamääräyksen määräajan pidentämisestä 3§ 2016 28.1.2016

Veraisen Sora Ky, ympäristölupa 1§/2016 5.1.2016

Vuosi 2015

Tähtinen Sari ja Mika, päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta 10§/2015 23.11.2015

Mynämäen kunta, Roukkulin meluvalli, ympäristölupa 7§/2015 25.6.2015 

Maatalousyhtymä Suni Kimmo ja Timo, ympäristölupa 1§/2015 18.2.2015 

Vuosi 2014 

Väinölä Marko,  päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta  17§/2014 17.12.2014

Destia Oy, toiminnan muutos 8§/2015 13.8.2015

Punki Kaisa-Maija, päätös ympäristölupamääräysten tarksitamisesta 4§/2014 18.6.2014

Heino Marja-Leena ja Ismo, päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta 2§/2014 8.5.2014

Haanperä Kari-Pekka ja Satu, ympäristölupa 1§/2014 15.1.2014