Kasvatus- ja sivistyslautakunta on kokouksessaan 9.2.2016 § 4 vahvistanut aamutoiminnan osalta maksuksi 50 euroa/kk (klo 7.00-10.15 välinen aika) ja iltapäivätoiminnan osalta maksuksi 120 euroa /kk (11.30-17.00 välinen aika).

Kesäkuun puolelle menevät koulupäivät laskutetaan siten, että iltapäivän hinta on 6 euroa ja aamun 2,50 euroa. 

Elokuussa taksa on 22,50 €/ aamut ja 54€ / iltapäivät mikäli toimintaa tarjotaan alle 10 päivää. 

 

Maksun voidaan jättää perimättä mikäli perheellä on voimassa oleva toimeentulotukiasiakkuus. Lomakkeen voi tilata numerosta 050 300 2508/ Anna Salminen tai tiedustella lisää maksun perimättäjättämisestä. 

 

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.8.2017 § 72 tehnyt lisäyksen iltapäivätoiminnan maksuihin.  Lisäyksen edellytyksenä on, että ryhmässä on ylimääräistä tilaa. Tällöin lukuvuonna 2017-2018 paikkaa hakeneiden/hakevien on mahdollista anoa maksun kohtuullistamista (60 €/kk), jos tarvittavia toimintapäiviä on kuusi tai vähemmän säännöllisesti jokaisena kuukautena. Mikäli päiviä on enemmän kuin kuusi, siirtyy lapsi pysyvästi täyteen maksuluokkaan. Tarpeen tulee siis olla joka kuukausi maksimissaan kuusi toimintapäivää. Tällaista maksun kohtuullistamista tulee hakea kirjallisesti liikunta- ja nuorisopalveluvastaavalta.