Mynämäen kunta järjestää perusopetuslain mukaista, maksutonta esiopetusta 6-vuotiaille, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille sekä koulunsa myöhemmin aloittaville lapsille. Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti Mynämäen koulujen toiminta-aikoja ja se on kestoltaan vähintään 700 tuntia vuodessa ja noin 4 tuntia päivässä. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, maksu määräytyy hoidontarpeen mukaan.

Mynämäen kunnan esiopetussuunnitelma, joka pohjautuu valtakunnallisiin esiopetuksen perusteisiin, määrittää esiopetuksen arvot, tavoitteet ja toimintatavat.

Esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä, itsetunnon kehittymistä ja tukea sosiaalisia taitoja. Leikin kautta oppiminen on keskeistä. Kaikenlaiset leikit ja pelit, musiikki ja liikunta, sadut ja tarinat, seikkailut ja hiljaiset hetket, itse tekeminen ja kokeilu ovat kuusivuotiaille luonnollisia oppimisen välineitä. Tietoa hankitaan omasta elinympäristöstä tutkimalla ja elämyksellisesti. Lapsi säilyttää aktiivisena oppijana ilon, innostuksen ja luovuuden uusien asioiden oppimiseen.

Avoin ja luonteva yhteistyö kotien kanssa on myös esiopetuksen onnistumisen edellytys. Kehityskeskustelut huoltajien ja lapsen kanssa käydään syksyllä ja sen pohjalta arvioidaan työn onnistumista keväällä. Lapset saavat esiopetukseen osallistumisesta todistuksen.

Esiopetussuunnitelma