Kunnanvaltuuston kokoukset

Vuonna 2018 kunnanvaltuuston kokoukset ovat 19.3., 14.5., 18.6., 15.10., 12.11. ja 10.12. (tarvittaessa)  kunnanvirastolla valtuustosalissa klo 18.00.

Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla kokousta seuraavana perjantaina tai, ellei silloin ole arkipäivä, sitä lähinnä seuraavana viraston aukiolopäivänä.

Linkki kokouksen reaaliaikaiseen lähetykseen.

Kunnanhallituksen kokoukset

Vuonna 2018 kunnanhallituksen kokoukset pidetäään klo 17.00 seuraavina päivinä:

Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla kokousta seuraavana torstaina tai, ellei silloin ole arkipäivä, sitä lähinnä seuraavana viraston aukiolopäivänä.

 

Yksityiselämän suojaamisvelvoitteen vuoksi voidaan henkilötietoja sisältävät kokousasiakirjat pitää sivustolla vain tehokkaan tiedottamisen vaatiman ajan, tätä aikaisemmista pöytäkirjoista tietoja saa lautakuntien sihteereiltä, hallintojohtajalta puh. 0440 784 670 tai keskusarkistosta vastaavalta puh. 044 435 6608.