Kunnanvaltuuston kokoukset
vuonna 2017 pidetään 6.3., 15.5., 12.6., 4.9., 16.10., 13.11. ja 11.12.2017 (tarvittaessa) kunnanvirastolla valtuustosalissa alkaen klo 18.00.

Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa kokousta seuraavana perjantaina viraston aukioloaikana tai, ellei silloin ole arkipäivä, sitä lähinnä seuraavana viraston aukiolopäivänä.

Linkki kokouksen reaaliaikaiseen lähetykseen.

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset
vuonna 2017 pidetään klo 17.00 alkaen seuraavina päivinä:

 

Yksityiselämän suojaamisvelvoitteen vuoksi voidaan henkilötietoja sisältävät kokousasiakirjat pitää sivustolla vain tehokkaan tiedottamisen vaatiman ajan, tätä aikaisemmista pöytäkirjoista tietoja saa lautakuntien sihteereiltä, hallintojohtajalta puh. 0440 784 670 tai keskusarkistosta vastaavalta puh. 044 435 6608.