Hallintolain 23 a §:n mukaan viranomaisen tulee määritellä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksillä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta.

osasto/asia arvioitu käsittelyaika
   
Hallinto-osasto  
Kunnanjohtajan päättämät yleisavustukset Hakuaika vuosittain huhtikuun loppuun mennessä; päätökset kesäkuun loppuun mennessä
   
Sivistysosasto  
Perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottaminen Haku Wilma-järjestelmän kautta. Hakuaika seuraavalle lukuvuodelle on maaliskuun ajan: hakuilmoitus  julkaistaan lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla ja facebook-sivuilla. Päätökset tehdään toukokuun loppuun mennessä. Paikkoja voi kysyä myös läpi vuoden, jolloin haku käsitellään 14 vrk sisällä.
Esiopetus- ja päivähoitopaikkapäätökset Esiopetukseen haetaan sähköisellä hakumenettelyllä helmikuussa. Päätökset tehdään toukokuun loppuun mennessä. Päivähoitopaikkoja voi hakea sähköisellä hakumenettelyllä jatkuvasti, ympäri vuoden. Jos on kyse äkillisestä työllistymisestä tai opiskelemaan menosta, hakemus on toimitettava 14 vrk ennen tarpeen alkamista, käsitellään 14 vrk aikana. Muussa tapauksessa päivähoitohakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen hoidon alkua ja se käsitellään viimeistään 14 vrk ennen tarpeen alkamista.
Oppilaaksi ottaminen muuhun kuin kunnan osoittamaan koulupaikkaan/opetuksen järjestämispaikkaan Kouluun ilmoittaudutaan vuoden alussa Wilma-järjestelmän kautta. Hakuilmoitus julkaistaan lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla ja facebook-sivuilla sekä huoltajille lähetetään tiedote hakuajasta ja -menettelystä postitse kotiin. Jos huoltaja tekee Wilma-järjestelmään hakemuksen muuhun kuin lähikouluun, vastaanottavan koulun rehtori tekee päätöksen viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan päättämät avustukset Hakuaika päättyy huhtikuun loppuun mennessä. Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee asian viimeistään kesäkuun lautakunnassa ja avustukset maksetaan valitusajan päätyttyä, viimeistään elokuussa.
Koulukuljetuspäätökset Koulujen rehtorit toimittavat koulukuljetusyhdyshenkilölle kuljetuslistat niistä oppilaista, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen noudattaen lautakunnan hyväksymiä koulukuljetusten yleisiä periaatteita Mynämäen kunnassa (viimeksi hyväksytty 10.9.2013 § 93). Lautakunnalle osoitetut huoltajien anomuksesta tehdyt muut koulukuljetusanomukset käsitellään aina seuraavassa lautakunnassa, joka kokoontuu useimmiten joka kuukauden toisena tiistaina. Kasvatus- ja sivistysjohtajalle tai rehtorille delegoidut hakemukset käsitellään 14 vrk sisällä hakemuksesta
   
Tekninen osasto  
Rakennuslupa 2 vk (kun kaikki asiakirjat toimitettu)
Toimenpidelupa 2 vk
Poikkeamislupa 1 kk
Suunnittelutarveratkaisu 1 kk
Maa-aineslupa 3 kk
Maisematyölupa 2 vk
Toimenpideilmoitus 2 vk
Purkamisilmoitus 1 kk
Teknisen johtajan päättämät talkooavustukset Hakuaika vuosittain huhtikuun loppuun mennessä; päätökset kesäkuun loppuun mennessä
Korjausavustukset ARA määrittelee hakemusten määräajan vuosittain, määräaika yleensä maalis- tai huhtikuun loppuun mennessä. ARAn myöntämästä avustuspäätöksestä kunta tekee päätöksen 1 kk kuluessa.
Yksityistieavustukset Hakuaika maaliskuun loppuun mennessä. Päätökset teknisen lautakunnan kokouksessa toukokuussa.
Ympäristölupa 4 kk