Kasvatus- ja sivistyslautakunta on 13.5.2014 § 51 ja 14.10.2014 § 92 päättänyt koulujen, kirjaston, nuorisotilojen ja päiväkotien vuokrattavien tilojen vuokrista. 

Tilavuokrat 1.8.2014 alkaen