Muutokset lannan aumavarastointia koskevissa säädöksissä

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) eli uusi nitraattiasetus on muuttanut joitakin lannan patterointia koskevia määräyksiä. Myös termit ovat muuttuneet ja nyt patteroinnin sijaan puhutaan lannan varastoinnista aumassa.

 

Tärkeimmät muutokset ovat:

 

 Muut aumavarastoinnin määräykset ovat pysyneet samoina:

 

Aumaa ei saa tehdä pohjavesialueelle tai tulvanalaiselle alueelle