Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun, jossa opetusta annetaan sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta.  Säännökset tarkoittavat sitä, että kunnan on tehtävä päätös oppilaan lähikoulusta tai muusta opetuksen järjestämispaikasta.

Mynämäen kunnassa käytetään lähikoulun määrittämiseen koulumatkaa siitä osoitteesta, jossa lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla, kouluun, johon on lyhin matka. Kuntalaiset ja kuntaan muuttavat voivat selvittää lapsen lähikoulun netin reittipalvelun kautta (kotiosoite->koulun osoite) tai ottamalla yhteyttä kasvatus- ja sivistystoimistoon, p. 044 435 6617 / liisa.iso-kouvola@mynamaki.fi .

Perusopetuslain 28 §:n mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin on kyse ns. toissijaisesta koulusta. Jos ns. toissijaisen koulun opetusryhmässä on tilaa, voidaan näihin ottaa ulkopuolelta tulevia oppilaita. Kasvatus- ja sivistyslautakunta on määritellyt Mynämäen peruskoulujen yleisopetuksen ryhmäkoot kokouksessaan 10.12.2013 § 117. Mikäli oppilaan hakemus toissijaiseen kouluun hyväksytään, huoltajat vastaavat täysin oppilaan koulukuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista.