Mynämäeltä on hyvät liikenneyhteydet kaikkialle ja Mynämäelle on helppo tulla myös julkisilla kulkuvälineillä.

Kunnan katu- ja tieverkkoa ylläpidetään ja kehitetään niin kaupungin, valtion tiehallinnon kuin yksityisten tieosuuskuntienkin toimesta.

Myös kevyen liikenteen reitistö on kattava ja toimiva.