Mynämäen kunta on osallistunut vuodesta 2008 Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä vähentää kunnan alueella syntyviä ilmastopäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä.

Kunta, paikalliset yritykset, asukkaat, Suomen ympäristökeskus sekä hankkeen kumppanit pyrkivät yhdessä ideoimaan ja toteuttamaan ratkaisuja mm. liikkumisen, asumisen ja kulutuksen ilmastovaikutusten pienentämiseksi.

Klikkaa kuvaa ja näe Mynämäen päästövähennyskohteet

Mynämäen päästövähennyskohteet

Tärkeimpiä toimia ilmastopäästöjen vähentämiseksi Mynämäellä ovat olleet:

 

 

 

Kerro HINKU-ideasi!

Keksitkö keinon saada pahimmat energiasyöpöt kuriin? Haluaisitko nähdä kaduilla sähköpyöriä? Toivotko lisää lähiruokaa lasten lautasille?
Miten mielestäsi Mynämäessä voitaisiin vähentää ilmastopäästöjä?

Lähetä ideasi ja ajatuksesi osoitteeseen: kunta@mynamaki.fi

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. 044 783 7300
Tekninen johtaja, puh. 050 585 6772
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Myllymäki, puh. 0400 828 375

Lisätietoja Hiilineutraalit kunnat -hankkeesta (Hinku) saa www.ymparisto.fi/hinku

 

Energiatehokkuussopimus (KETS)

Mynämäen kunta liittyi Motivan energiatehokkuussopimukseen (KETS) tammikuussa 2010. Sopimus velvoittaa kunnan muun muassa tavoittelemaan 9 %:in energiansäästöä, katselmoimaan 80 % rakennustilavuudestaan, toimimaan esimerkkinä energiansäästössä sekä laatimaan näiden asioiden edistämisestä toimintasuunnitelman. Tätä toimintasuunnitelmaan varten koottiin eri
hallinnonaloista koostuva energiaryhmä joka on nyt saanut suunnitelman ensimmäisen version valmiiksi. Jatkossa ryhmä kokoontuu vuosittain tarkistamaan suunnitelman toteutumista sekä laatimaan uusia toimenpiteitä. Energiatehokkuussopimus ja -toimintasuunnitelma toimivat luontevina työkaluina hiilineutraaliuteen pyrkivälle kunnalle.

Mynämäen kunnan energiatehokkuussuunnitelma vuosille 2011 - 2016