Keskustan asemakaavan korttelin 180 muutos (kv 6.3.2017 § 5)

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liite 1 Asemakaavan seurantalomake
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3 Kaavakartta ja määräykset
Liite 4 Lausunnot kaavaluonnoksesta
Liite 5 Vastine luonnoksesta annettuihin lausuntoihin
Liite 6 Lausunnot kaavaehdotuksesta
Liite 7 Vastine ehdotuksesta annettuihin lausuntoihin

Nihattulan asemakaavan korttelin 54 muutos (kv 15.5.2017 § 29)

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liite 1 Asemakaavan seurantalomake
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3 Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset
Liite 4 Luonnoksesta saadut lausunnot
Liite 5 Vastine luonnoksesta annettuihin lausuntoihin
Liite 6 Caruna Oy:n lausunto kaavaehdotuksesta