Nuorisotoimi on osa kunnan kasvatus- ja sivistystointa toimien kiinteästi yhteistyössä koulujen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen sekä nuorten työllistämisasioissa kuntayhtymä Akselin kanssa.
Nuorisotoimi muun muassa tarjoaa koulutusta ja osallistumismahdollisuuksia verkostotyönä, tukee rahallisesti nuorisoyhdistyksiä ja nuorten toimintaryhmiä, järjestää kunnan nuorisotilat ja niiden toiminnan sisällöt, järjestää tarpeen mukaan omaa pienryhmätoimintaa sekä leirejä ja retkiä yhteistyössä yhdistysten, seurakunnan sekä kunnan eri hallintokuntien kanssa, organisoi nuorisoparlamentin toiminnan sekä vastaa osaltaan siitä, miten Mynämäen kunta organisoi ja tiedottaa nuorten yhteiskuntatakuusta ja siihen liittyvistä palveluista.

 

Koulutus ja opiskelu

Tapahtumakalenteri

Nuorisotoiminta

Nuorisotilat

Liikuntatoiminta

Kirjasto

Järjestöjä