Asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet 1.1.2015 alkaen
  3.12.2014
Hallintosääntö 1.6.2017 alkaen   19.5.2017
Hallintosääntö 19.7.2016 - 31.5.2017   15.6.2016
Irtaimisto-ohje   07.05.2008
Konserniohje 11.9.2017 alk.   14.9.2017
Kunnanvaltuuston työjärjestys 31.5.2017 asti   17.1.2013
Laskutus- ja perintäohje   22.01.2008
Maa-ainestaksa 23.1.2015 alkaen   21.1.2015
Palkkiosääntö 31.5.2017 asti   19.12.2007
Rakennusjärjestys   5.7.2012
Suunnittelutarvealueet - kartta   24.01.2008
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet 1.1.2017 alkaen   20.12.2016
Ympäristönsuojelumääräykset
Määräysten perustelut
Karttaliite
  18.1.2011
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 23.1.2015 alkaen   21.1.2015
Yleiset hankintaohjeet
Ohjeet pienhankinnoista
  16.8.2010
Torisäännöt   15.8.2011
     
Yhdistysohjelma 2016 - 2018   6.4.2016
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 - 2016   1.1.2015