Mynämäen kunnassa liikunta- ja nuorisotoimi järjestää aamu- ja iltapäivä-
toimintaa 1 - 2-luokkalaisille sekä erityisopetukseen otetuille
3 - 9-luokkalaisille. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan voit tutustua tästä

 

Hakuajat

Hakuaika aamu- ja iltapäivätoimintaan on maaliskuussa. Päätökset paikoista annetaan toukokuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anna Salminen p. 050 300 2508.

Karjalan, Pyhän ja Tarvaisten toimipisteiden osalta lisätietoja antavat koulujen luokanopettaja-rehtorit: Karjala/Kari Tolonen p. 044 435 6642, Pyhä/Esa Vehviläinen, p. 044 435 6912, Tarvainen/Iiro Leino, p. 044 435 6635

 

Maksut

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on kokouksessaan 9.2.2016 § 4 vahvistanut aamutoiminnan osalta maksuksi 50 euroa/kk (klo 7.00-10.15 välinen aika) ja iltapäivätoiminnan osalta maksuksi 120 euroa/kk (11.30-17.00 välinen aika).

Kesäkuun puolelle menevät koulupäivät laskutetaan siten, että aamutoiminnan hinta on 2,50 €/pv ja iltapäivätoiminnan hinta on 6 €/pv. Elokuussa taksa on 22,50 €/aamutoiminta ja 54 €/iltapäivätoiminta, mikäli päiviä tarjotaan alle 10.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.8.2017 § 72 tehnyt lisäyksen iltapäivätoiminnan maksuihin.  Lisäyksen edellytyksenä on, että ryhmässä on ylimääräistä tilaa. Tällöin lukuvuonna 2017-2018 paikkaa hakeneiden/hakevien on mahdollista anoa maksun kohtuullistamista (60 €/kk), jos tarvittavia toimintapäiviä on kuusi tai vähemmän säännöllisesti jokaisena kuukautena.  Mikäli päiviä on enemmän kuin kuusi, siirtyy lapsi pysyvästi täyteen maksuluokkaan.  Tarpeen tulee siis olla joka kuukausi maksimissaan kuusi toimintapäivää.  Tällaista maksun kohtuullistamista tulee hakea kirjallisesti liikunta- ja nuorisopalveluvastaavalta.