Ohjattu perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta perhepäivähoitajan kodissa. Perhepäivähoidossa korostuu erityisesti lapsen yksilöllinen kasvatus ja hoito, sekä läheinen ja lämmin yhteistyö perheiden kanssa.

Lapsiryhmässä voi olla kokopäiväisesti enintään neljä alle kouluikäistä lasta. Lisäksi ryhmässä voi olla yksi 6-v osapäiväinen lapsi.

Perhepäivähoidosta vastaa päiväkodin johtaja Marjo Salminen, puh. 044 435 6625