Rakennuslupa on oltava lähes kaikessa rakentamisessa. Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan laajentaminen vaatii aina rakennusluva. Rakennuslupa tarvitaan myös esim. korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen (esim. ullakkohuoneet). Rakennusluvan käsittelyaika on noin 2 viikkoa.

Huoneiston sisällä tapahtuvalle tilojen muutokselle on haettava rakennuslupa, jos muutoksella on vaikutusta terveellisyyteen, turvallisuuteen tai tilojen käyttötarkoitus muuttuu, esim. wc:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen, autotallin muuttaminen asuintilaksi, lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi, kantavan rakenteen muuttaminen tai paloteknisen osastoinnin muuttaminen. Asuinhuoneiden jakaminen tai yhdistäminen ei edellytä rakennuslupaa (jos ei puututa kantaviin rakenteisiin).

Rakennuslupa tarvitaan aina rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen.

Rakennuslupahakemus voidaan käsitellä kun kaikki liitteet ja naapurien kuuleminen on toimitettu rakennusvalvontaan.

Rakennustyö on aloitettava 3 vuoden kuluessa ja saatettava valmiiksi 5 vuoden kuluessa, määräaika lasketaan luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Rakennustyölle on mahdollista myöntää jatkoaikaa.

Muistilista rakennuslupahakemukseen tarvittavista liitteistä, lomakkeet löytyvät kohdasta verkkoasiointi.