Mynämäen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 28.5.2012, rakennusjärjestys tulee voimaan 5.7.2012.

Rakennusjärjestyksessä on määrätty mm. talousrakennusten ja toimenpiteitten luvanvaraisuudesta sekä määritelty paikallisista oloista johtuvat suunnittelutarvealueet.

 

rakennusjarjestys.doc

Suunnittelitarvealueet kartta

Pohjavesialueet kartta

Lisätietoja: rakennustarkastaja Annika Heikola puh. 0500 782 584.

 

Suunnittelutarvealueet

Suunnittelutarvealueita ovat Mynämäen Keskusta-Aseman seudun, Mietoisten kirkonkylän ja Pyheen osayleiskaava-alueet poisluettuna asemakaava-alueet, Raimela-Tarvainen, Kivijärvi-Kivikylä ja Lemmettylä-Palolainen-Munnuinen.

 

suunnittelutarvealueet

Keskusta-Aseman_seutu

Mietoinen_kirkonkyla

Pyhe

Kivijarvi_-_Kivikyla

Lemmettyla_-_Palolainen_-_Munnuinen

Raimela_-_Tarvainen