Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslain määräämää viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonnan mukaisella lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennukset täyttävät lujuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Lisäksi valvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista niin, että rakennukset soveltuvat ympäristöönsä ja ovat asemakaavan mukaisia. Lupien lisäksi rakennusvalvonta suorittaa niihin liittyviä tarkastuksia, antaa ohjeita ja neuvoo rakentajia.

Asemakaavayhdistelmät

Mietoisten alueen yleiskaavat Lounaispaikka.fi 

Rakennustarkastaja käsittelee rakennus- ja muut lupahakemukset parittomilla viikoilla, alkaen viikko 3. Lupahakemukset liitteineen on toimitettava edellisen viikon perjantaihin mennessä. Rakennus- ja toimenpidelupien sekä maisematyö- ja purkamislupien käsittelyaika on noin 2 viikkoa.  

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset tekee kunnanhallitus. Hakemukset toimitetaan rakennusvalvontaan. Käsittelyaika kunnanhallituksen päätöksissä on noin kuukausi.

Päätökset lupa-asioissa annetaan julkipanon jälkeen. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä kunnanviraston ilmoitustaululla ja kotisivuilla.

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta, kokoukset ovat pääsääntöisesti joka kuukauden toinen keskiviikko.

Rakennustarkastajan toimistoaika on tiistaisin klo 13.00 - 15.00, jolloin rakennustarkastaja on tavattavissa kunnanvirastolla ilman ajanvarausta. Muina aikoina varmimmin sopimuksen mukaan.

Katselmukset suoritetaan tarvittaessa ja ajanvarausten perusteella. Katselmus ym. ajanvaraukset voi sopia rakennustarkastajan tai toimistosihteerin kanssa.

Kotitalouksien tiedonantovelvollisuus verottajalle tulee voimaan 1.7.2014. Rakentajan muistilista - Kotitalous rakentajana / Verohallinto

 

Yhteystiedot

Osoite: Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki

Annika Heikola
rakennustarkastaja
puh. 0500 782 584
annika.heikola@mynamaki.fi
 
Tuula Katunpää
toimistosihteeri
puh. 044 435 6620
tuula.katunpaa@mynamaki.fi