Julkisuuslainsäädännössä

määrätään, että julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi kunnan täytyy mm. tehdä tietojärjestelmistään tietojärjestelmäselosteet ja pitää ne nähtävillä.

Julkisen hallinnon ja talouden neuvottelukunta JUHTA on antanut tietojärjestelmäselosteiden laatimissuosituksen.

Henkilötietolaissa 523/1999, 22.4.1999 määrätään henkilörekisteriselosteista.

Näiden lakien ja asetusten sekä JUHTA:n ja Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti Mynämäen kunnassa laaditaan selosteet. Selosteet laitetaan näille sivuille sitä mukaa kun ne valmistuvat.


Tietojärjestelmäselosteet


Arkistonhallintajärjestelmä, Dynasty for SQL

Asianhallintajärjestelmä, Dynasty for SQL

Oppilaitosten hallinto-ohjelman www-liittymä Wilma

Oppilastietojen hallintajärjestelmä multiPrimus

Pegasos

Populus matkalaskut

Pro eLaskutus, myyntilaskujen sähköinen kierrätysohjelma

ProConsona, lastenvalvoja

ProConsona, päivähoito

ProConsona, sosiaalityöohjelma

Raindance

Rondo, ostolaskujen sähköinen kierrätys sekä sähköinen arkistointi

Web-tallennus

VesikantaPlus

Yhteystietorekisteri, Dynasty for SQL

Yksitysteiden yksiköintirekisteri, Win-tie


Rekisteriselosteet

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä

Valvontakamerat