Sosiaalitoimen palvelut 

Mynämäen kunnan sosiaalitoimen palvelut siirtyivät Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2013 alkaen. Mynämäen, Maskun ja Nousiaisten kuntien keskitetty lastensuojelun ja perhetyön yksikkö on Nousiaisten kunnanvirastolla, os. Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen. Mynämäen kunnan aikuissosiaalityön palvelut hoidetaan Mynämäen sosiaali- ja terveyskeskuksessa, os. Kuivelantie 10, 23100 Mynämäki. Koko alueen vammais- ja kehitysvammahuollon hallinto on Maskun kunnanvirastolla, os. Keskuskaari 3, 21250 Masku. 

Perusturvakuntayhtymä Akselin kotisivuille

Työntekijöiden uudet puhelinnumerot

Perusturvakuntayhtymä Akselin puhelinvaihde puh. 02 447 7000

 

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto toimii perusturvakuntayhtymä Akselissa. Neuvostoon kuuluu edustajat kaikista Akselin jäsenkunnista, eli Maskusta, Nousiaisista ja Mynämäeltä.

Vammaisneuvosto on yhteistyöfoorumi, joka edustaa kaikkia vammaisryhmiä ja heidän omaisia. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita jäsenkunnille ja Akselille.