Mynämäen kunta

Keskustan asemakaavan muutos korttelissa 180

Keskustan asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 1. - 31.8.2016.

Muutos koskee keskustan asemakaavan korttelia 180, jossa sijaitsee mm. Pikkulaurin päiväkoti.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on jätettävä nähtävilläoloaikana kirjallisena Mynämäen kunnanhallitukselle os. Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki. Lisätietoja kaavaehdotuksesta antaa tekninen johtaja Timo Oja, puh. 050 585 6772.

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liite 1  Asemakaavan seurantalomake
Liite 2  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3  Kaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset
Liite 4  Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot
Liite 5  Vastine kaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin