Mynämäen kunta

Mynämäen kunta
Keskuskatu 21

FIN-23100 Mynämäki
Tel. +358 (2) 437 6600
Fax. +358 (2) 430 4040
Email kunta@mynamaki.fi

Puhelinvaihde avoinna klo 8 - 15.
Muina aikoina vastaavat suorat numerot.

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00


Yleistietoa Mynämäen kunnasta

Sijainti

Mynämäki sijaitsee 30 kilometrin etäisyydellä Turusta valtatie 8:n varressa kuuluen Turun talousalueeseen. Mynämäki on Turun naapurikunta yhteisellä Kuhankuonon rajapyykillä.

Vaakuna  Mynämäen ja Mietoisten kunnat lakkautettiin ja perustettiin uusi Mynämäen kunta 1.1.2007.
Uuden kunnan vaakunaksi valittiin Mietoisten vaakuna, jonka on suunnitellut Gustaf von Numers.
Vaakunan tunnuksen sanotaan viittaavan piispa Maunu II Tavastiin, Daniel Jusleniukseen ja August Ehrensvärdiin kolmeen Suomen historian suurmieheen.

 

Pinta-ala

Kunnan kokonaispinta-ala on 536,1 km², josta maapinta-alaa on 519,8 km² sekä vesipinta-alaa 16,3 km².

 

Väestö

Asukasluvun kuukausittainen kehitys

Väestönkehitys ikäryhmittäin 

 

Elinkeinot

Palveluelinkeinoista saa toimeentulonsa 58 %, jalostuksesta 31 % sekä maa- ja metsätaloudesta 11 % ammatissa toimivasta väestöstä. Yritystoiminta on pienyritysvaltaista. Kunnassa on noin 550 rekisteröityä yritystä ja elinkeinonharjoittajaa.

Työpaikkamäärän kehitys

Työttömyysasteen kehitys

 

Teollisuustontit

Kunnan alueella on kaksi teollisuusaluetta. Roukkuli on valtatie 8:n varressa ja tonttien koot ovat 3.000 - 8.000 m2. Mietoisten alueella on noin 3.000 m2 suuruisia tontteja, joista osalle voi rakentaa asunnon ja työtiloja.

 

Asuintontit

Kunnalla on runsaasti kaavoitettuja omakoti- ja rivitalotontteja myytävänä ja vuokrattavana eri puolella kuntaa.

 

Kunnallishallinto ja -talous

Valtuustossa on 35 jäsentä.
Puolueittain paikat jakaantuvat seuraavasti: KESK 13, KOK 7, SDP 6, VAS 4, PS 4, VIHR 1.
Veroprosentti vuonna 2014 on 20,50 
Kunnan pitkäaikaiset lainat asukasta kohti ovat 1.310 €/asukas (v. 2014)

 

Kuntien yhteistoiminta

Mynämäen kunta osallistuu kuntayhtymien lisäksi kuntien väliseen yhteistoimintaan muun muassa Turun seutukunnan sekä erillisten kuntien välisten yhteistoimintasopimusten puitteissa.

 

Mietoisten ja Mynämäen kuntaliitos

Mietoisten kunta ja Mynämäen kunta yhdistyivät 1.1.2007 alkaen Mynämäen kunnaksi.

Asiakaspalvelu 1.1.2007 alkaen Mynämäen kunnanvirastossa osoitteesssa
Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki. Mynämäen kunnan puhelinvaihde on (02) 437 6600.

Päätös kuntaliitoksesta
Sopimus kuntaliitoksesta