Mynämäen kunta

Lannan patterointi

Muutokset lannan aumavarastointia koskevissa säädöksissä

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) eli uusi nitraattiasetus on muuttanut joitakin lannan patterointia koskevia määräyksiä. Myös termit ovat muuttuneet ja nyt patteroinnin sijaan puhutaan lannan varastoinnista aumassa.

 

Tärkeimmät muutokset ovat:

  • Auman alle on laitettava 20 cm nestettä sitova kerros. Käytettävää ainetta ei määritellä, joten kaikki nestettä sitova kuivikemateriaali esim. olki käy.
  • Auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Ts. pelkkä olkikate ei enää kelpaa, vaan auma on peitettävä muovilla
  • Lannanlevityskaudella 1.4.-31.10 lanta saa odottaa pellolla levitystä enintään neljä viikkoa ilman ilmoitusta aumavarastoinnista.
  • Samaan paikkaan saa sijoittaa uuden auman vasta kahden välivuoden jälkeen
  • Ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä 14 vrk ennen varastoinnin aloittamista

 

 Muut aumavarastoinnin määräykset ovat pysyneet samoina:

  • Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 m etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta
  • Aumaa ei saa sijoittaa alle 5 m etäisyydelle ojasta
  • Auman alta on poistettava lumi

 

Aumaa ei saa tehdä pohjavesialueelle tai tulvanalaiselle alueelle