Mynämäen kunta

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma

Liitteet:
Liite 1: Mynämäen kunnan sijainti
Liite 2: Väestö osa-alueittain
Liite 3: Mynämäen kunnan maanomistusalueet
Liite 4: Yleiskaavan laatimisprosessi
Liite 5: Asemakaavan laatimisprosessi
Liite 6: Asemakaava-alueiden sijainti
Liite 7: Koulujen ja päiväkotien sijainnit
Liite 8: Maapolitiikan vaikutus kuntatalouteen
Liite 9: Rakennemallialueen työssäkäyntialue
Liite 10: Mynämäen kunnan toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi