Mynämäen kunta

Nihattulan asemakaavan muutos korttelissa 54

Nihattulan asemakaavan korttelin 54 muutoksen kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 30.11. - 29.12.2016. 

Alue sijaitsee Kirkkokadun ja Valtakadun kulmassa.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on jätettävä kunnanhallitukselle nähtävilläoloaikana kirjallisesti, os. Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki.

Lisätietoja kaavaehdotuksesta antaa tekninen johtaja Timo Oja, puh. 050 585 6772.

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liite 1 Asemakaavan seurantalomake
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3 Kaavakartta ja määräykset
Liite 4 Luonnoksesta saadut lausunnot
Liite 5 Vastine luonnoksesta saatuihin lausuntoihin