Mynämäen kunta

Nuohous

NUOHOUSKERRAT

Nuohouksen suorittamisesta huolehtii kiinteistön omistaja

Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai ras­kasöljyllä toimiva tulisija hormeineen.

Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.

Kerran kahdessa vuodessa nuohotaan yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormei­neen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä erikseen nuohoojan kanssa sopii.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana. Ympäri­vuotisessa käytössä olevat loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoai­neen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi.

Kaasukäyttöisten tulisijojen ja hormien kunto tarkastetaan palotarkastuksissa ja tarvitta­essa ne määrätään nuohottaviksi.

Kunnan pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä, että nuohous on suo­ritettava useammin kuin edellä on sanottu. Tulisijan ja hormin rakenteesta tai muista erityi­sistä syistä, esimerkiksi rakennuksen ollessa asumaton tai muutoin poissa käytöstä, kunnan pelastusviranomainen voi sallia nuohouksen tehtäväksi harvemmin. Jos rakennuksen tu­lisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja tarvittaessa nuohottava ne ennen niiden käyttöönottoa.

Päätös Nuohoustyöohjeesta on Nuohousalan keskusliitto ry:n suosituksen mukainen.

Päätöksenä nuohoustyön yksikkömääristä käytetään saman liiton suositusta yksikkö­määriksi.

Päätökset taksasta, nuohoustyöohjeesta ja yksikkömääristä ovat nähtävillä nuohoojilla ja pelastusviranomaisilla.

Ohjeet nuohouksesta

Mynämäen alueella nuohoaa piirinuohooja Matti Talvinen/Talvinen Oy puh. 0400 640 656.