Mynämäen kunta

Nuorisotoiminta

Nuorisotoimi on osa kunnan kasvatus- ja sivistystointa. Nuorisotoimi tukee lasten ja nuorten vanhempia kasvatustyössä tarjoamalla koulutusta ja osallistumismahdollisuuksia verkostotyönä. Nuorisoyhdistyksiä ja nuorten toimintaryhmiä tuetaan tarjoamalla rahallista tukea toiminnan järjestäjille. Nuorisotoimi järjestää tarpeen mukaan omaa pienryhmätoimintaa sekä leirejä ja retkiä yhteistyössä yhdistysten, seurakunnan sekä kunnan eri hallintokuntien kanssa (mm. sosiaali- ja koulutoimi). Nuorisotoimi on myös tiiviissä yhteistyössä poliisin sekä nuorten kanssa työtätekevien tahojen kanssa.

Nuorisotoimen toiminta-alueet:

  • erityisnuorisotyö mm. pienryhmätoimintaa tytöille ja pojille
  • ennaltaehkäisevä päihdetyö
  • nuorisotyö
  • nuorisotalotoiminta
  • perhetyö
  • kerhotyö
  • leiritoiminta
  • kurssit
  • teematapahtumat
  • koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta