Mynämäen kunta

Nuorten vaikuttaminen

Nuorisoparlamentti on vaaleilla valittu, poliittisesti sitoutumaton, nuorille harrastus-, virkistys-, ja koulutustoimintaa tarjoava ryhmä.

Nuorisoparlamentti seuraa nuoria koskevaa päätöksentekoa kunnassa. Se tekee aloitteita ja antaa lausuntoja nuoria koskevista asioista.

Nuorisoparlamentin työmuotona ovat kokoukset sekä kokousten ohella erilaiset työryhmät, jotka asetetaan teemoittain selvittelemään uusia esille tulleita asioita. Työryhmä pohtii ja selvittää asiaa keskuudessaan ja pyrkii tekemään siitä valmiin esityksen, joka sitten käsitellään nuorisoparlamentin kokouksessa. Ryhmiä voivat mm. olla ympäristötyöryhmä, asuntotyöryhmä ja harrastetyöryhmä.

Nuorisoparlamentti kokoontuu nuorisotilassa. Se valitsee itselleen puheenjohtajat ja hyväksyy toimintasuunnitelmat.

Nuorisoparlamentin yhdellä jäsenellä on osallistumisoikeus kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksiin.