Mynämäen kunta

Osayleiskaava

Tällä sivulla on nähtävillä kunnanvaltuuston 26.1.2015 § 6 hyväksymä Keskusta-Asemanseudun osayleiskaavan ja Kanta-Mietoisten yleiskaavan tarkistus kaava- ja liitekarttoineen.

Selostusluonnos ja kartat ovat pdf-muodossa. Pdf-muotoisten asiakirjojen avaamiseen tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman. Voit tarvittaessa ladata ohjelman koneellesi Adoben kotisivuilta


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Kaavaselostus:

Keskusta-Asemanseutu osayleiskaava ja Kanta-Mietoisten yleiskaavan tarkistus (6 Mt, pdf)

 

Kaavakartat:

OYK (6,3 Mt, pdf)

 

Selvitykset:

Luontoselvitys (2,53 Mt)

 

Liitekartat:

Liite 1: Suunnittelualueen ohjeellinen sijainti (2,51 Mt, pdf)

Liite 2: Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus (1,70 Mt, pdf)

Liite 3a: Ote maakuntakaava (2,31 Mt, pdf)

Liite 3b: Ote maakuntakaava (merkinnät ja määräykset) (2,52 Mt, pdf)

Liite 4a: Ote Keskusta-Asemanseutu osayleiskaavasta (11,2 Mt, pdf)

Liite 4b: Ote Kanta-Mietoinen yleiskaavasta (703 kt, pdf)

Liite 4b: Ote Kanta-Mietoinen yleiskaavasta (merkinnät ja määräykset) (1,72 Mt, pdf)

Liite 5: Maankäytön kehityskuva (633 kt, pdf)

Liite 6: Asemakaavoitetut alueet / vireillä olevat kaava-alueet (2,33 Mt, pdf)

Liite 7: Maanomistus (754 kt, pdf)

Liite 8: Väestö (682 kt, pdf)

Liite 9: Olemassa olevien työpaikka-alueiden pinta-alat (661 kt, pdf)

Liite 10: Rakennuskanta (1,40 Mt, pdf)

Liite 11: Asuinrakennuskanta (1,40 Mt, pdf)

Liite 12: Koulut ja päiväkodit (817 kt, pdf)

Liite 13: Muut julkiset palvelut (1,13 Mt, pdf)

Liite 14a: Kaupalliset palvelut (koko suunnittelualue) (1,16 Mt, pdf)

Liite 14b: Kaupalliset palvelut (keskustan alue) (623 kt, pdf)

Liite 15: Virkistyspalvelut (775 kt, pdf)

Liite 16a: Vesihuoltoverkko (27,1 Mt, pdf)

Liite 16b: Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja viemäröinnin yleissuunnitelma (17,1 Mt, pdf)

Liite 16c: Varsinais-Suomen potentiaaliset viemäröintialueet (6,7 Mt, pdf)

Liite 16d: Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue (1,4 Mt, pdf)

Liite 18a: Sähköverkko (719 kt, pdf)

Liite 18b: Tietoliikenneverkko (707 kt, pdf)

Liite 19a: Päätieverkko / raideliikenne (695 kt, pdf)

Liite 19b: Ote Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (1,27 Mt, pdf)

Liite 19c: Ote valtatie 8 yleissuunnitelmasta (1,68 Mt, pdf)

Liite 19d: Rautatien paikallisliikenne (393 kt, pdf)

Liite 19e: Ote valtatie 8 yleissuunnitelmasta (melutasot) (548 kt, pdf)

Liite 19f: Kevyt liikenne (500 kt, pdf)

Liite 20: Maaperä (829 kt, pdf)

Liite 20: Maaperä (merkinnät) (731 kt, pdf)

Liite 21a: Luonnonsuojelu (983 kt, pdf)

Liite 21b: Luonnonsuojellullisesti arvokkaat alueet ja kohteet (1,49 Mt, pdf)

Liite 22a: Maisemarakenne (1,41 Mt, pdf)

Liite 22b: Maiseman tilallinen rakenne (2,73 Mt, pdf)

Liite 22c: Maisemakuva (3,18 Mt, pdf)

Liite 22d: Maisema-arvot (2,62 Mt, pdf)

Liite 22e: Maisemalliset suositukset (2,79 Mt, pdf)

Liite 23a: Arvokas rakennuskanta (5,2 Mt, pdf)

Liite 23b: Arvokas rakennuskanta (5,8 Mt, pdf)

Liite 23c: Arvokas rakennuskanta (luettelo) (117 kt, pdf)

Liite 24a: Argeologia (5,2 Mt, pdf)

Liite 24b: Argeologia kohdeluettelo (18 kt, pdf)

Liite 25a: Mahdollisesti pilantuneet maa-alueet (622 kt, pdf)

Liite 25b: Mahdollisesti pilantuneet maa-alueet (teksti) (33 kt, pdf)

Liite 26: Ehdotus alueiden pinta-alat (2 Mt, pdf)

Liite 27: Kaavan laatijan vastine mielipiteisiin ja lausuntoihin (176 kt, pdf) Ei julkaista Internetissä.

Liite 28: Kotieläintilat (610 kt, pdf) Ei julkaista Internetissä.

Liite 29: Osayleiskaavan mukainen liikenneverkko (765 kt, pdf)

Liite 30: Meluselvitys (2,73 Mt, pdf)

Liite 31: Luonnosvaiheen mielipiteet rakennussuojelumerkinnöistä ja vastineet niihin (361 kt, pdf) Ei julkaista Internetissä.

Liite 32: Kaavan laatijan vastineet (1,7 Mt, pdf) Ei julkaista Internetissä.

Liite 33: Vastineet 2. ehdotusvaiheen palautteeseen (581 kt, pdf) Ei julkaista Internetissä.