Mynämäen kunta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Mynämäen kunnassa liikunta- ja nuorisotoimi järjestää aamu- ja iltapäivä-
toimintaa 1 - 2-luokkalaisille sekä erityisopetukseen otetuille
3 - 9-luokkalaisille. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan voit tutustua tästä

 

Hakuajat

Hakuaika aamu- ja iltapäivätoimintaan on maaliskuussa. Päätökset paikoista annetaan toukokuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anna Salminen p. 050 300 2508.

 

Maksut

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on kokouksessaan 9.2.2016 § 4 vahvistanut aamutoiminnan osalta maksuksi 50 euroa/kk (klo 7.00-10.15 välinen aika) ja iltapäivätoiminnan osalta maksuksi 120 euroa/kk (11.30-17.00 välinen aika).

Kesäkuun puolelle menevät koulupäivät laskutetaan siten, että aamutoiminnan hinta on 2,50 €/pv ja iltapäivätoiminnan hinta on 6 €/pv. Elokuussa taksa on 22,50 €/aamutoiminta ja 54 €/iltapäivätoiminta, mikäli päiviä tarjotaan alle 10.