Mynämäen kunta

Raimelan asemakaavan laajennus

Mynämäen kunnanhallitus on 21.11.2016 § 292 hyväksynyt Raimelan asemakaavan laajennuksen kaavaluonnoksen. Kaava-alue sijaitsee nykyisen Raimelan kaava-alueen vieressä.

Kaavaluonnoksen asiakirjat ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 30.11. - 29.12.2016.

Osallisilla ja muilla kuntalaisilla on mahdollisuus esittää kunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana os. Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki.

Lisätietoja kaava-asioista antaa tekninen johtaja Timo Oja, puh. 050 585 6772.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1 Asemakaavan seurantalomake
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma