Mynämäen kunta

Rakennusjärjestys

Mynämäen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 28.5.2012, rakennusjärjestys tulee voimaan 5.7.2012.

Rakennusjärjestyksessä on määrätty mm. talousrakennusten ja toimenpiteitten luvanvaraisuudesta sekä määritelty paikallisista oloista johtuvat suunnittelutarvealueet.

 

Rakennusjärjestys

Suunnittelitarvealueet kartta

Pohjavesialueet kartta

Lisätietoja: rakennustarkastaja Annika Heikola puh. 0500 782 584.

 

Suunnittelutarvealueet

Suunnittelutarvealueita ovat: