Mynämäen kunta

Ohjeet ja tiedotteet

Tiedotteet

Lupakäsittely siirtyy 1.1.2018 alkaen Lupapiste.fi - palveluun. 

Lupapäätöksiä tehdään parittomilla viikoilla alkaen viikko 3. 

 

Rakentajan muistilista - Kotitalous rakentajana / Verohallinto

Kotitalouksien tiedonantovelvollisuus verottajalle tulee voimaan 1.7.2014. Kotitalouksien on ilmoitettava kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä tiedot verohallinnolle. Tiedot annetaan aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain rakennusluvanvaraisia töitä, ei siis toimenpideluvan edellyttämiä töitä. Verohallinto antaa todistuksen, että ilmoitus on tehty. Todistus esitetään rakennustarkastajalle loppukatselmuksen yhteydessä. Todistus tulee esittää myös osittaisissa loppukatselmuksissa (myös ns. käyttöönottokatselmuksissa). Mikäli loppukatselmuksen yhteydessä ei esitetä verohallinnon todistusta, tekee rakennustarkastaja ilmoituksen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Lisätietoa www.vero.fi.

 

Kotitalous työnantajana - opas 2016 Etera

 

Ohjeet

Aurinkokeräin ja ilmalämpöpumppu

Maalämpö

 

Linkkejä

Energiatodistus / Motiva

Ympäristöministeriö / maankäyttö ja rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Rakennustietosäätiö

Rakennustieto

Korvo - korjausrakentamisen viranomaisohjaus

Rakennaoikein

Maanmittauslaitos - karttapaikka

Verohallinto