Mynämäen kunta

Mynämäen kunta
Keskuskatu 21

FIN-23100 Mynämäki
Tel. +358 (2) 437 6600
Fax. +358 (2) 430 4040
Email kunta@mynamaki.fi

Puhelinvaihde avoinna klo 8 - 15.
Muina aikoina vastaavat suorat numerot.

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00


Mynämäen kunnan tietojärjestelmäselosteet ja henkilörekisteriselosteet

Julkisuuslainsäädännössä

  • laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 21.5.1999
  • asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999, 12.11.1999

määrätään, että julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi kunnan täytyy mm. tehdä tietojärjestelmistään tietojärjestelmäselosteet ja pitää ne nähtävillä.

Julkisen hallinnon ja talouden neuvottelukunta JUHTA on antanut tietojärjestelmäselosteiden laatimissuosituksen.

Henkilötietolaissa 523/1999, 22.4.1999 määrätään henkilörekisteriselosteista.

Näiden lakien ja asetusten sekä JUHTA:n ja Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti Mynämäen kunnassa laaditaan selosteet. Selosteet laitetaan näille sivuille sitä mukaa kun ne valmistuvat.


Tietojärjestelmäselosteet


Arkistonhallintajärjestelmä, Dynasty for SQL

Asianhallintajärjestelmä, Dynasty for SQL

Oppilaitosten hallinto-ohjelman www-liittymä Wilma

Oppilastietojen hallintajärjestelmä multiPrimus

Pegasos

Populus matkalaskut

Pro eLaskutus, myyntilaskujen sähköinen kierrätysohjelma

ProConsona, lastenvalvoja

ProConsona, päivähoito

ProConsona, sosiaalityöohjelma

Raindance

Rondo, ostolaskujen sähköinen kierrätys sekä sähköinen arkistointi

Web-tallennus

VesikantaPlus

Yhteystietorekisteri, Dynasty for SQL

Yksitysteiden yksiköintirekisteri, Win-tie


Rekisteriselosteet

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä

Valvontakamerat