Mynämäen kunta

Roukkulin teolllisuusalueen laajennus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.6.2017 § 161 hyväksynyt Roukkulin teollisuusalueen laajennuksen kaavaluonnoksen.

Kaavaluonnoksen asiakirjat ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 14.6. - 13.7.2017. 

Osalliset ja muut kunnan jäsenet voivat esittää kaavaluonnoksesta mielipiteensä nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteella Mynämäen kunnanhallitus, Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki. Lisätietoja kaavaluonnoksesta antavat 30.6. asti tekninen johtaja Timo Oja, puh. 050 585 6772 ja kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. 044 783 7300.

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liite 1  Asemakaavan seurantalomake
Liite 2  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3  Kaavakartta ja -määräykset