Mynämäen kunta

Terveysvalvonta

Terveysvalvonnan tehtävänä on edistää alueen terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Terveysvalvonta hoitaa mm. terveydensuojelu-, elintarvike- ja hygienialainsäädäntöön kuuluvia viranomais- ja valvontatehtäviä.

Terveydensuojeluviranomaisena toimii Mynämäellä Uudenkaupungin kaupungin ympäristöterveydenhuollon lautakunta.

Ympäristöterveydenhuollon johtaja vastaa terveydensuojeluviranomaisen tehtävistä. Terveysvalvonnan puolella toimii myös terveystarkastaja.