Mynämäen kunta

Vesilaskutus

Mynämäen Vesihuolto Oy laskuttaa kiinteistöjä neljä kertaa vuodessa. Näistä kolme laskutuskertaa perustuu arvioon aikaisempien vuosien kulutuksesta ja neljäs kerta on tasauslasku. Ennen tasauslaskua asiakkaalle lähetetään lukemakortti, johon asiakkaan tulee kirjata vesimittarin todellinen lukema.

Uusien liittyjien kulutus arvioidaan aluksi esim. henkilömäärän mukaan. Jos laskussa oleva arviolukema poikkeaa huomattavasti vesimittarin todellisesta lukemasta, mittarin lukema kannattaa ilmoittaa laskutukseen. Lukema huomioidaan seuraavassa laskutuksessa.

Kulutus-Webbiin pääset osoitteesta http://www.mynamaki.fi/vesimittarilukema (kuluttaja- ja mittarinumero löytyvät mittarilukukortista tai laskusta).

Ilmoituksen voi myös antaa sähköpostilla mynamaki@puhdasvesi.fi

Laskutustietojen muutokset kuten mahdolliset osoitemuutokset ja muutokset vedenkulutuksessa on syytä ilmoittaa mahdollisimman pikaisesti vesilaskutukseen, jotta laskut lähetetään oikeaan osoitteeseen ja oikean suuruisena.