Mynämäen kunta

Vesilaskutus

Mynämäen Vesihuolto Oy laskuttaa kiinteistöjä neljä kertaa vuodessa. Näistä kolme laskutuskertaa perustuu arvioon aikaisempien vuosien kulutuksesta ja neljäs kerta on tasauslasku. Ennen tasauslaskua asiakkaalle lähetetään lukemakortti, johon asiakkaan tulee kirjata vesimittarin todellinen lukema.

Uusien liittyjien kulutus arvioidaan aluksi esim. henkilömäärän mukaan. Jos laskussa oleva arviolukema poikkeaa huomattavasti vesimittarin todellisesta lukemasta, mittarin lukema kannattaa ilmoittaa laskutukseen. Lukema huomioidaan seuraavassa laskutuksessa.

Kulutus-Webbiin pääset osoitteesta http://www.mynamaki.fi/vesimittarilukema (kuluttaja- ja mittarinumero löytyvät mittarilukukortista tai laskusta).

Ilmoituksen voi myös antaa sähköpostilla vesilaskutus@mynamaki.fi

Laskutustietojen muutokset kuten mahdolliset osoitemuutokset ja muutokset vedenkulutuksessa on syytä ilmoittaa mahdollisimman pikaisesti vesilaskutukseen, jotta laskut lähetetään oikeaan osoitteeseen ja oikean suuruisena.

 

Laskutuserät vuonna 2017

erä 1 arviolasku:   1.1.-31.03.2017 eräpäivä huhtikuun puoliväli
erä 2 arviolasku:   1.4.-30.06.2017 eräpäivä kesäkuun puoliväli
erä 3 arviolasku:   1.7.-30.09.2017 eräpäivä lokakuun puoliväli
erä 4 tasauslasku: 1.10.-31.12.2017 eräpäivä tammikuun puoliväli

Lisätietoja puh. 044 435 6604, vesilaskutus@mynamaki.fi