Siirry sisältöön

Jätehuolto

Mynämäen kunnan yhdyskuntajätteen jätehuollon hoitaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy vastaa myös saostus- ja umpisäiliölietteiden jätteenkuljetuksista Mynämäellä.

Katso lisää: lsjh.fi

Jätehuollon järjestämiseen liittyviä viranomaistehtäviä hoitaa 18 kunnan yhteinen jätehuoltoviranomainen, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Biojätteen kompostoinnista ilmoittaminen

Jätelain muutoksen myötä on aloitettu myös kotitalouksien biojätteen kompostointitietojen kerääminen. Tietojen antamisvelvollisuus koskee ainoastaan biologisesti hajoavan elintarvike- ja keittiöjätteen kompostointia. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tietoja tarvitse antaa.

Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunta vastaa Turun seudulla ja myös Mynämäellä jätehuollon viranomaistehtävistä. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.
Linkki kompostointi-infoon ja kompostointi-ilmoitukseen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilla

Kompostoinnista on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa biojätteen pienimuotoisen käsittelyn aloittamisesta. Pienimuotoisen käsittelyn lopettamisesta on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun toiminta lopetetaan. Tieto pienimuotoisen käsittelyn jatkumisesta ja olennaiset muutokset on päivitettävä vähintään viiden vuoden välein.

Lounais-Suomen jätehuolto opastaa kompostoinnissa tarvittaessa, ja tarjoaa esimerkiksi neuvontapalveluita yhdistyksille ja taloyhtiöille.

Linkki Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan verkkosivuille

Linkki Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n verkkosivuille

Jätehuollon perusmaksu

Jäteastian tyhjennyksestä maksettavan jätemaksun lisäksi Mynämäen kunnan alueella maksetaan jätehuollon perusmaksua. Perusmaksua vastaan asukkaat saavat tuoda vaaralliset jätteet mantereella ja saaristossa kiertäviin keräyksiin sekä 12 kiinteään vastaanottopaikkaan. Lääkejätteet voi viedä apteekkeihin ilman erillistä maksua. Perusmaksutuloilla järjestetään jäteneuvontaa kouluilla, taloyhtiöissä ja tapahtumissa sekä tuotetaan jäteoppaita ja Huomiselle-asukaslehti, joka jaetaan kaikkiin koteihin. Perusmaksulla rahoitetaan myös LSJH:n kierrätyspisteitä sekä lajitteluasemien ja jätekeskusten ylläpitoa ja asiakaspalvelua. Näiden lisäksi perusmaksulla rahoitetaan kuntien yhteisen jätehuoltoviranomaisen toimintaa. Lisätietoja perusmaksusta.

Rinki-ekopisteet

Jätehuollossa on voimassa täysi tuottajavastuu, jolloin pakkausten keräysvelvoite on siirtynyt kunnilta pakkausten tuottajille. Pakkausten tuottajia edustaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Rinki kerää kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä metallia. Mynämäessä olevat Rinki-ekopisteet löytyvät tästä kartasta.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu eli SER

SER-romua voi viedä Isosuon jäteasemalle Raisioon ja Topinojan jäteasemalle Turkuun. Lisäksi Raisiossa (os. Purokatu 10) toimii Ekotorin keräyspaikka.

Lisätietoja:

Miksi kannattaa kierrättää?

Jokainen pieni teko on tärkeä – myös yhden ihmisen – jotta kierrätys kokonaisuudessaan toimisi tehokkaasti ja järkevästi. Mitä useampi meistä lajittelee jätteensä oikein, sitä enemmän saadaan hyvää materiaalia talteen. Tämä on ympäristölle hyvä asia, sillä kierrätyksen ansiosta vähenee tarve käyttää täysin uutta materiaalia tuotteiden valmistamiseen.

Kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja. Lisäksi ympäristölle haitalliset hiilidioksidipäästöt vähenevät ja kaatopaikkakuormitus pienentyy.

Takaisin sivun alkuun