Siirry sisältöön

Kiinteistöinventointi

Mynämäen kunta selvittää kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennusten tilannetta rakennusrekisterin ajan tasalla pitoa varten. Vuoden 2007 kuntaliitoksen yhteydessä kiinteistötunnukset ovat vaihtuneet 503-alkuisiksi ja osassa kiinteistöistä tämä on aiheuttanut rekisterivirheitä.

Väestörekisterikeskus siirtyi vuonna 2005 uuteen rakennustunnusjärjestelmään, jossa väestötietojärjestelmän jokaisella rakennuksella on oma yksilöllinen pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT). Väestörekisterikeskus saa tiedot kiinteistöistä ja rakennuksista Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisesti kunnalta, minkä takia kunnan rakennus- ja huoneistorekisteri on päivitettävä todellista tilannetta vastaavaksi. Väestötietojärjestelmän tiedot ovat myös muiden viranomaisten, kuten verohallinnon käytettävissä.

Kysymme tietoja kiinteistöllä sijaitsevista käytössä olevista sekä käytöstä mahdollisesti poistetuista tai puretuista rakennuksista ja rakennelmista. Kiinteistön omistajille lähetetään kirje.

Tiedot pyydetään jokaisesta kiinteistön rakennuksesta, jossa on yli 160 cm² korkeaa tilaa vähintään 5 m². Viiden neliön raja on kunnan nykyisen rakennusjärjestyksen mukainen. Vanhemmissa rakennuksissa verrataan rakennusvuonna voimassa olleeseen rakennusjärjestykseen. Kyselyn mukana lähetetään kartta, johon tulee piirtää siitä puuttuvat rakennukset ja laajennukset. Jos kartassa on ylimääräisiä rakennuksia, tulee ne merkitä esimerkiksi rastittamalla kyseinen rakennus. Puretuista ja virheellisistä rakennuksista on myös hyvä ilmoittaa perustiedot ja rakennusvuosi.

Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää ohjeiden mukaan mahdollisimman tarkasti ja nykytilanteen mukaisesti. Erityisesti tärkeitä ovat rakennusluokitus, pinta-ala ja rakennusvuosi. Jos tarkkaa tietoa ei esimerkiksi rakennusvuodesta ole saatavilla, on tärkeää antaa edes arvio. Tietojen paikkansapitävyys tarkistetaan lupa- ja verotietojen, sekä ilmakuvien avulla. Epäselvissä tilanteissa voidaan tehdä myös tarkastuskäynti paikan päälle. Mikäli kiinteistön omistajalla ei ole mahdollisuutta tarkistaa ja ilmoittaa pyydettyjä tietoja (sairaus, etäisyys ym.) voidaan kiinteistönne tilanne selvittää Mynämäen kunnan rakennusvalvonnan toimesta.

Lomakkeet ja muut tiedot voi palauttaa kyselyn mukana tulevalla palautuskuorella tai sähköisesti osoitteeseen paikkatieto@mynamaki.fi tai tuomalla tiedot Mynämäen kunnanvirastolle osoitteeseen Keskuskatu 21. Lisää lomakkeita voi hakea kunnanvirastolta tai tulostaa kunnan nettisivuilta.

Tarkastuslomake

Lisälomake

Kiitämme kuntalaisia yhteistyöstä!

 

Takaisin sivun alkuun