Siirry sisältöön

Rakentamisen luvat

Rakentaminen vaatii aina yleensä jonkinlaisen luvan. Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen lisäksi on rakentamisessa noudatettava Mynämäen kunnan rakennusjärjestystä. Lisäksi kaavat säätelevät rakentamista.

Lupavalmistelu

Rakentamissuunnitelmia kannattaa käydä esittelemässä rakennustarkastajalle jo suunnitelmien luonnosvaiheessa. Näin varmistetaan millainen lupa rakennushankkeelle on haettava ja tällöin mahdolliset puutteet ja korjaustarpeet sekä rakennuspaikan rakentamiskelpoisuus ja rakentamisedellytykset selviävät riittävän ajoissa ja vältytään valmiiden suunnitelmien korjaamiselta.

Päätökset lupa-asioissa annetaan julkipanon jälkeen. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä kunnanviraston ilmoitustaululla ja kotisivuilla.

Myös Lupapiste.fi-palvelusta saa neuvoja.

Takaisin sivun alkuun