Siirry sisältöön

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen, kuten kaivaminen, pengertäminen tai maanpinnan korkoerojen olennainen muuttaminen. Myös puiden kaato voi vaatia maisematyöluvan.
Maisematyölupia voi hakea sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Mikäli olet epävarma, tarvitaanko lupa puiden kaatamiselle vai ei, ole yhteydessä rakennustarkastajaan.

Lupa tarvitaan:

 • asemakaava-alueella
 • alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään sekä
  alueella, jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin, eikä yleensä silloin jos toimenpide on hyväksytty jollakin muulla luvalla (rak.lupa, maa-ainesten ottolupa) tai suunnitelmalla (maantien suunnitelma, kunnallistekniikan suunnitelmat asemakaava toteuttamiseksi).

Maisematyölupahakemuksen liitteet:

 • naapurien kuuleminen
 • omistusoikeutta/alueen hallintaa osoittava todistus
 • jos hakijana on yhtiö, tarvitaan yhtiön hallituksen päätös toimenpiteestä
 • maisematyöalueen karttapiirros sellaisessa mittakaavassa, josta käy ilmi tarvittavassa määrin toimenpiteen sijainti, laatu ja laajuus
 • metsänhakkuun kyseessä ollen liitteenä tulee olla kuvioittainen selvitys suoritettavasta toimenpiteestä karttaliitteineen, laajoissa metsänhakkuissa tulee liitteenä olla alueesta laadittu metsänhoitosuunnitelma ja sen selostus
 • mikäli kyseessä on kaivaminen, täyttäminen tai louhiminen on liitteinä oltava suunnitelmakartan lisäksi tarvittava määrä maastoleikkauspiirroksia sekä selvitys jälkihoitotoimenpiteistä (huom! maa-aineslupa on eri asia kuin maisematyölupa).

 

Takaisin sivun alkuun