Siirry sisältöön

Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille. Naapurien kuulemisen voi tehdä sähköisesti Lupapiste.fi– palvelussa tai hakija voi kerätä nimikirjoitukset sopivaan kokoon pienennettyyn asemapiirrokseen (esim. A4 tai A3) sekä naapurin kuulemislomakkeeseen.

Naapureilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa tai haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä tarkoitetaan tien, joen tai kapean salmen toisella puolella olevaa kiinteistöä. Myös, jos naapurina on metsäalue tai pelto, jolla ei ole rakennuksia, on alueen omistajaa/haltijaa kuultava naapurina. Rakennuspaikan naapurikiinteistöjen omistajat voi selvittää maanmittauslaitokselta tai rakennusvalvonnasta.

Ellei luvanhakija liitä selvitystä naapurien kuulemisesta hakemukseen, rakennusvalvontaviranomaisen on annettava tieto rakennuslupahakemuksesta naapureille. Rakennusvalvontaviranomaisen tekemä naapurin kuuleminen on hakijalle maksullinen.

Rakennuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus naapurin kuulemiseksi.

Kuulemisen lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän on asetettava rakennuspaikalle tiedotustaulu, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • rakennuttaja; nimi, osoite ja yhteystiedot
  • toimenpide; rakentamisen ominaistiedot
  • suunnittelija; tiedot suunnittelijasta
  • aikataulu; rakentamisen aiottu aloittamisajankohta ja arvioitu rakentamisaika

Tiedottamisen tarpeellisuutta ja suorittamistapaa harkittaessa otetaan muun muassa huomioon hankkeen koko ja sijainti. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama olennainen muutos ympäristössä.

 

Takaisin sivun alkuun